Ulft, Juut & Co


Het kinderdagverblijf is gevestigd aan de Nijverheidsweg 7 te Ulft.

Binnen ons kinderdagverblijf in Ulft hebben wij twee babygroepen (0-2 jaar). Op de babygroepen worden er kleinere activiteiten aangeboden, passend bij de leeftijd. Denk aan zingen, voorlezen, ontdekken van materialen en lichamelijke oefeningen zoals rollen en leren lopen. Ook is snoezelen een belangrijk aspect. Met rustige muziek, lampjes en kleuren worden de zintuigen aangenaam geprikkeld. Dit heeft een positief effect op de stemming van de baby.
Elke baby heeft een eigen ritme. Er is een goede overeenstemming met ouders in het ritme thuis en op de groep. De pedagogisch medewerkers proberen het ritme van thuis zo veel mogelijk aan te houden, zodat er weinig wisselingen plaats vinden.  Dit geeft de baby veel steun, houvast en herkenning.

Ook zijn er twee peutergroepen (2-4 jaar) en een peuteropvang (2-4 jaar). Op deze groepen is er uitdaging, passende leeftijdgenootjes en een ruim aanbod aan (spel)materiaal. We dansen, knutselen en voeren taalactiviteiten uit.
Natuurlijk staat het lekker kunnen spelen ook hoog in het vaandel. Er is over de gehele dag eenzelfde ritme, denk aan eten en drinken, zindelijkheidstraining, buiten spelen, activiteiten en rustmomenten. Hierdoor hebben kinderen op deze groepen rust en regelmaat.

 

definitief-rapport-KDV-Juut-en-Co-sept-2020.pdf

 

 

Oudercommissie KDV Ulft

oc

Hallo allemaal,

Wij als oudercommissie (zie foto) willen graag uitleggen wat de oudercommissie doet en inhoudt. De oudercommissie bestaat uit ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Juut & CO. Voor de oudercommissie is het contact met andere ouders erg belangrijk om onze taken goed uit te kunnen voeren. Ons streven is om uit iedere groep een ouder te hebben in de oudercommissie.  Zo kunnen we  alle belangen van de verschillende groepen zoveel mogelijk waarborgen. 

De oudercommissie vertegenwoordigt álle ouders en neemt besluiten die voor iedereen gevolgen kunnen hebben. Een goed contact, is voor ons daarom erg belangrijk. We hebben een brievenbus hangen bij de ingang van de kikkers. Schroom niet om daar vragen en/of opmerkingen in te deponeren. Voor elke vergadering wordt de brievenbus geleegd en zullen we de vragen en/of opmerkingen behandelen en bespreken. Terugkoppeling vindt plaats via een van de leden van de oudercommissie. Noteer wel uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op de brief als u een terugkoppeling wilt.

Ook het contact met de leidsters/medewerkers van Juut & Co vinden we erg belangrijk. We laten elk jaar onze blijk van waardering uitspreken door aandacht te besteden aan de dag van de leidsters, die elke derde donderdag in september is.

Daarnaast hebben we ook nog de volgende taken:

-          Adviserende rol over de tariefwijzigingen

-          Het pedagogisch beleid

-          Organiseren van thema avonden voor de ouders

Groetjes van de leden van de oudercommissie

 

Aard van de opvang 

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Peuteropvang Ulft in een groep met kinderen van 2 tot 4 jaar optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Peuteropvang Ulft een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers. Bij Peuteropvang Ulft kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen. Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden. 

Peuteropvang Ulft heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen, een verhaal naspelen of knutselen. We zingen veel en benoemen alles wat we zien.  

Peuteropvang Ulft is gevestigd in het pand van Kinderopvang Juut & Co in Ulft. Hier maken wij gebruik van een grote zaal waarin hoekjes worden gecreëerd door verschillende materialen. Door gebruik te maken van speelgoed, banken en matten ontstaan er een huishoek, een autohoek, een bouwhoek en een leeshoek. Peuteropvang Ulft maakt ook gebruik van de aangrenzende buitenruimte, die is ingericht met verschillende speeltoestellen waar de kinderen kunnen spelen. Hier kunnen ze zich ook even terugtrekken. Er is een grote zandbak aanwezig. Daarnaast beschikt de peuteropvang over een eigen schuur met hierin verschillende speelmaterialen. 

De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen.

 

Groepssamenstelling 

De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met maximaal 16 kinderen. 

 

Dagindeling/Verzorging

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de leidster(s). Uw kind kan dan vrij spelen. 

De minimale afname op de peuteropvang is 1 dagdeel  per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd,  zodat het kind vertrouwd blijft met de leidster(s) en de kinderen op de peuteropvang. 

De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme. U kunt uw kindje brengen tussen 8.30 en 8.45 uur. Vanaf  8.45 uur willen we rust creëren voor de kinderen en ons dagritme voortzetten.

Rond 9.30 uur eten wij fruit en drinken sap. Rond 11.30 uur eten we samen een broodje.

Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat per maand verschilt). Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen hoort daar ook bij. Tussen 11.45 en 12.00 uur kunt u uw kindje weer ophalen.

 

Aanmelding en plaatsing 

U kunt contact opnemen met Juut & Co voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen wij u iets over onze werkwijze. Mocht u uw kind willen aanmelden dan plannen wij met u een afspraak voor een intakegesprek met de leidster. 

 

Kennismaking en wennen 

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers met hun kindje uitgenodigd voor een wenmoment.

Het is wennen aan de leidsters, de ruimtes, aan andere kinderen. De wenprocedure bestaat uit 1 wenmoment en wordt in overleg met het hoofdkantoor in Ulft afgestemd op uw kind. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt nog een wenmoment afgestemd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het afscheid kan niet te lang duren, dit vinden wij het beste voor uw kind.

Tijdens het eerste wenmoment zal gelijk een intakegesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf.  Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Een vaste groepsleidster geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep.          

 

Openingstijden 

U kunt uw kind tussen 08:30 / 13.30 uur en 8.45 / 13.45 uur komen brengen.. Vanaf dan willen we rust creëren voor de kinderen en ons dagritme voortzetten. Tussen 11.45 / 16.45 uur en 12.00/ 17.00 uur kunnen kinderen opgehaald worden. Tijden zijn afhankelijk van het dagdeel van opvang: ochtend of middag. 

Wij zijn 40 weken per jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen en vakantieweken (voorjaars-,

mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie). Mocht u buiten deze weken opvang wensen dan is dit in overleg mogelijk.

       

Telefonische bereikbaarheid 

Tijdens openingstijden van de peuteropvang zijn wij te bereiken op ons telefoonnummer: 06-83045506.

 

 

definitief-rapport-KDV-Juut-en-Co-2020.pdf              doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
Juut & Co Kinderopvang
Juut & Co Kinderopvang
doodle trumpet
doodle bird
doodle sun

Foto's

Juut & Co Kinderopvang

Contactgegevens