Terug

Certificaat Samenwerken aan Kwaliteit 2018


Certificaat Samenwerken aan Kwaliteit 2018 25-06-2019

De geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang.

We ontvingen bericht van deze geschillencommissie dat er in 2018 tegen Kinderopvang Juut & Co geen geschillen ingediend zijn. 

Dit geldt voor alle locaties van Juut & Co. Wij ontvingen per locatie een certificaat. Hierbij als voorbeeld het certificaat voor de locatie Ulft.

 certificaat2

doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
Juut & Co Kinderopvang