Terug

Sluiting vanwege coronavirus


Juut & Co Kinderopvang 15-03-2020

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft het kabinet besloten om alle scholen en de kinderopvang tot en met 28 april te sluiten. Behalve voor kinderen van ouders die in cruciale beroepen werkzaam zijn. Kinderen die nog niet in de opvang zijn bij Juut & Co kunnen ook gebruik maken van deze opvang. 

Dit betekent dat Juut & Co tot en met 28 april de deuren moet sluiten, voor kinderen van ouders die niet in cruciale beroepen werkzaam zijn.

Cruciale beroepsgroepen:
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19 uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
 • meldkamerprocessen
 • brandweerzorg
 • ambulance zorg
 • GHOR
 • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades). 

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als vitaal. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.

 

doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
Juut & Co Kinderopvang