Terug

Kinderdagverblijf Ulft


Het kinderdagverblijf is gevestigd aan de Nijverheidsweg 7 te Ulft.

Binnen ons kinderdagverblijf in Ulft hebben wij twee babygroepen (0-2 jaar). Op de babygroepen worden er kleinere activiteiten aanboden, passend bij de leeftijd. Denk aan zingen, voorlezen, ontdekken van materialen en lichamelijke oefeningen zoals rollen en leren lopen. Ook is snoezelen een belangrijk aspect. Met rustige muziek, lampjes en kleuren worden de zintuigen aangenaam geprikkeld. Dit heeft een positief effect op de stemming van de baby.
Elke baby heeft een eigen ritme. Er is een goede overeenstemming met ouders in het ritme thuis en op de groep. De pedagogisch medewerkers proberen het ritme van thuis zo veel mogelijk aan te houden, zodat er weinig wisselingen plaats vinden.  Dit geeft de baby veel steun, houvast en herkenning.

Ook zijn er twee peutergroepen (2-4 jaar) en een peuteropvang (2-4 jaar). Op deze groepen is er uitdaging, passende leeftijdgenootjes en een ruim aanbod aan (spel)materiaal. We dansen, knutselen en voeren taalactiviteiten uit.
Natuurlijk staat het lekker kunnen spelen ook hoog in het vaandel. Er is over de gehele dag eenzelfde ritme, denk aan eten en drinken, zindelijkheidstraining, buiten spelen, activiteiten en rustmomenten. Hierdoor hebben kinderen op deze groepen rust en regelmaat.

 

definitief-rapport-KDV-Juut-en-Co-sept-2020.pdf

 

 

Oudercommissie KDV Ulft

oc

Hallo allemaal,

Wij als oudercommissie (zie foto) willen graag uitleggen wat de oudercommissie doet en inhoudt. De oudercommissie bestaat uit ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij Juut & CO. Voor de oudercommissie is het contact met andere ouders erg belangrijk om onze taken goed uit te kunnen voeren. Ons streven is om uit iedere groep een ouder te hebben in de oudercommissie.  Zo kunnen we  alle belangen van de verschillende groepen zoveel mogelijk waarborgen. 

De oudercommissie vertegenwoordigt álle ouders en neemt besluiten die voor iedereen gevolgen kunnen hebben. Een goed contact, is voor ons daarom erg belangrijk. We hebben een brievenbus hangen bij de ingang van de kikkers. Schroom niet om daar vragen en/of opmerkingen in te deponeren. Voor elke vergadering wordt de brievenbus geleegd en zullen we de vragen en/of opmerkingen behandelen en bespreken. Terugkoppeling vindt plaats via een van de leden van de oudercommissie. Noteer wel uw naam, telefoonnummer en e-mailadres op de brief als u een terugkoppeling wilt.

Ook het contact met de leidsters/medewerkers van Juut & Co vinden we erg belangrijk. We laten elk jaar onze blijk van waardering uitspreken door aandacht te besteden aan de dag van de leidsters, die elke derde donderdag in september is.

Daarnaast hebben we ook nog de volgende taken:

-          Adviserende rol over de tariefwijzigingen

-          Het pedagogisch beleid

-          Organiseren van thema avonden voor de ouders

Groetjes van de leden van de oudercommissiedoodle trumpet
doodle bird
doodle sun
Juut & Co Kinderopvang

Contactgegevens