Documenten Personeel portaal


Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf Juut & Co:

Hier leest u ons volledige pedagogisch beleid.

Uren pedagogisch coaching per kindcentrum 2023 vind u hier.

 

Pedagogisch beleid Peuteropvang Juut & Co:

Hier leest u ons volledige pedagogisch beleid.

Uren pedagogisch coaching per kindcentrum 2023 vind u hier.

 

Pedagogisch beleid Buitenschoolse Opvang Juut & Co:

Hier leest u ons volledige pedagogisch beleid.

Uren pedagogisch coaching per kindcentrum 2023 vind u hier.

 

Klachtenreglement Juut & Co

Juut & Co heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders/verzorgers.

Hier leest u het klachtenreglement.


doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3