Hengelo GLD


BSO de Wilgenhof is gevestigd aan de Banninkstraat 48 te Hengelo (GLD).

 

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Juut & Co in een groep met kinderen van diverse leeftijden optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Juut & Co een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers.

Bij buitenschoolse opvang is het mogelijk om uw kind voor schooltijd, na schooltijd en in de vakanties op te laten vangen. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

 

Groepsindeling

Het maximaal aantal kinderen op één leidster is 10. De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

De groten houden rekening met de kleinere en de kleinere leren van de groten en soms vice versa.

 

Dagindeling/Verzorging/Vakantie

Bij de buitenschoolse opvang zijn de kinderen vanaf 14.00 uur aanwezig. De kinderen worden van school opgehaald en naar De Wilgenhof gebracht. Ophalen gebeurt door de leidsters en door een erkend taxi bedrijf.

De kinderen gaan eerst samen aan tafel zitten, met andere kinderen praten en wat drinken en fruit eten. Net als thuis zijn ze vrij om na een drukke schooldag zelf een activiteit te kiezen, maar de kinderen krijgen ook activiteiten aangeboden en worden zo gestimuleerd tot spel. De activiteiten zijn geschikt voor diverse leeftijden. Er is speel- en spelmateriaal aanwezig en er zijn voldoende andere kinderen om mee te spelen.

Bij de BSO zijn de kinderen heel veel buiten. Wij hebben dan ook een groot buitengedeelte. Tevens hebben wij dieren die de kinderen ook helpen verzorgen en die ze iedere dag bezoeken.

Wij leren de kinderen over de natuur en spelen ook lekker in de natuur.

Zodra de fruitbomen en -struiken beginnen te bloeien, nemen we geregeld een kijkje om te zien hoe ze zich ontwikkelen en eten we er van als het rijp is.

In de vakanties bieden wij bso van 7.30-18.00 uur. Dit is de gelegenheid om leuke, gezellige activiteiten en uitstapjes te ondernemen. Wij maken altijd een planning vooraf.

De leidsters of onze eigen chauffeurs vervoeren de kinderen zelf in auto’s van Juut & Co of eigen auto’s. Verzekering en autostoeltjes zijn geregeld.

 

Drinken, koekjes, fruit en eventueel een snoepje wordt door Juut & Co aangeboden. Ook is warm eten mogelijk op de BSO. De kinderen dienen het eten dan zelf mee te nemen. Wij warmen het dan op en bieden de kinderen het eten aan. In de vakanties moeten de kinderen ook zelf brood meenemen.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind  aanmelden voor buitenschoolse opvang door middel van het inschrijfformulier of door te bellen of te mailen. Hierna nemen wij contact met u op over de mogelijkheid van plaatsing of dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.
Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing.

 

Flexibele opvang

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Onder flexibele opvang verstaat Juut & Co dat er niet wekelijks op dezelfde dag opvang plaats vindt. Wij verzoeken u dan wel minimaal 1 week van tevoren de gewenste dag/dagen door te geven aan het hoofdkantoor te Ulft, wij kunnen anders niet meer garant staan om de door u gevraagde dagen te bieden. Juut & Co is niet verplicht om flexibele opvang aan te bieden. Mochten er aanvragen zijn, dan gaan wij kijken of het mogelijk is om uw kind te plaatsen of dat u op een wachtlijst komt.

 

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing komt  een medewerker van Juut & Co bij de ouders/verzorgers aan huis voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en de buitenschoolse opvang. Centraal binnen het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het dossier. Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over de “wendag”. Het is wennen aan de leidster, de ruimte en aan andere kinderen. De wenprocedure is één middag.

 

Opvangtijden

Wij bieden op maandag t/m vrijdag naschoolse opvang van 14.00-18.00 uur. In de vakantie bieden wij opvang van 7.30-18.00 uur.  

 

Extra opvang

U kunt altijd in overleg met de leiding extra opvang aanvragen.
Op extra vrije dagen of studiedagen bieden wij ook opvang van 7.30-18.00 uur bij voldoende deelname.

 

Telefonische bereikbaarheid 

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer: 0315-231 775.

Tijdens de opvanguren is Buitenschoolse opvang de Wilgenhof telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-82281798.

 

Inspectierapport-Juut-Co-BSO-de-Wilgenhof-2023.pdf

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissiedoodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3