Halle


Peuteropvang Nijntje is gevestigd in de Basisschool aan de Dorpsstraat 84 te Halle.

 

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Peuteropvang Nijntje in een groep met kinderen van 2 tot 4 jaar optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Peuteropvang Nijntje een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers. Bij Peuteropvang Nijntje kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen. Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden. 

Peuteropvang Nijntje heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen, een verhaal naspelen of knutselen. We zingen veel en benoemen alles wat we zien. 

Peuteropvang Nijntje bevindt zich in de basisschool in Halle. Hier maken zij gebruik van een grote ruimte waarin hoekjes zijn gecreëerd door verschillende materialen. Door gebruik te maken van speelgoed, banken en kasten ontstaan er een huishoek, een autohoek, een bouwhoek en een leeshoek. Peuteropvang Nijntje maakt ook gebruik van de aangrenzende buitenruimte, die is ingericht met verschillende speeltoestellen waar de kinderen kunnen spelen. Hier kunnen ze zich ook even terugtrekken. Daarnaast beschikt de peuteropvang over een eigen schuur met hierin verschillende speelmaterialen.

De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen.

 

Groepssamenstelling

De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met maximaal 16 kinderen.

 

Dagindeling/Verzorging

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de leidster(s). Uw kind kan dan vrij spelen.

De minimale afname op de peuteropvang is 1 dagdeel  per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd,  zodat het kind vertrouwd blijft met de leidster(s) en de kinderen op de peuteropvang.

De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme. U kunt uw kindje brengen om 8.30 uur. Rond 10.00 uur eten wij fruit en drinken sap.

Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat per maand verschilt). Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen hoort daar ook bij.

Om 12.30 uur kunt u uw kindje weer ophalen.

 

Aanmelding en plaatsing

Een medewerker van Juut & Co neemt telefonisch of via mail contact met u op voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen wij u iets over onze werkwijze. Tevens plannen wij met u een afspraak voor een intakegesprek met de leidster.

 

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers met hun kindje uitgenodigd voor een wenmoment.

Het is wennen aan de leidsters, de ruimtes, aan andere kinderen. De wenprocedure bestaat uit 1 wenmoment en wordt in overleg met het hoofdkantoor in Ulft afgestemd op uw kind. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt nog een wenmoment afgestemd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het afscheid kan niet te lang duren, dit vinden wij het beste voor uw kind.

Tijdens het eerste wenmoment zal gelijk een intakegesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf.  Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Een vaste groepsleidster geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep.         

 

Openingstijden

De openingstijden zijn van 8.30 tot 12.30 uur.

Wij zijn 40 weken per jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen en vakantieweken (voorjaars-,

mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie).

 

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer: 0315 – 231 775.

Tijdens de opvanguren is Peuteropvang Nijntje telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-31 36 91 47.

 

Inspectierapport-Juut-Co-Peuteropvang-Nijntje-2023-oktober.pdf

 

 doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3