Kinderdagverblijf


Kinderopvang Juut & Co heeft op 3 locaties een kinderdagverblijf. Hier creëren wij een veilige en zorgzame omgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen.

Wij bieden de kinderen van het kinderdagverblijf ook Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aan. Dit is ter voorbereiding op de basisschool, zo houden wij de vinger aan de pols in de ontwikkeling van het kind.

Er werkt minimaal één pedagogisch medewerker op elke groep. Er zal altijd een vast gezicht voor u en uw kindje op de groep aanwezig zijn. De groepsleiding in het kinderdagverblijf heeft minimaal een kindgerichte MBO- opleiding. Zij hebben een sociaal pedagogische opleiding. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de CAO Kinderopvang. De leidsters moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag: een garantie voor ouders/verzorgers dat de leidsters niet met Justitie in aanraking zijn geweest.

Daarbij zijn er leidsters met EHBO en BHV aanwezig.

Regelmatig worden de leidsters ondersteund door stagiaires die wij de mogelijkheid bieden om hun opleiding leidster kindercentra af te ronden. Stagiaires leveren ook een positieve bijdrage aan het kindercentrum, omdat zij de nieuwste ontwikkelingen die ze op hun opleiding meekrijgen bij ons kunnen evalueren. Ook werken wij met vrijwilligsters. Zij worden op vaste momenten in de week ingezet om leuke dingen te ondernemen met de kinderen. Denk aan knutselen, een buitenactiviteit of te lezen met de kinderen.

De leidsters werken volgens ons eigen pedagogisch beleid dat u kunt opvragen bij Juut & Co.

Het 4-ogen principe

Om de veiligheid van de kinderen zoveel mogelijk te waarborgen passen we binnen Juut & Co het vier-ogen principe toe. Bij kinderdagverblijf De Pannevogel betekent dat er altijd minstens 4 ogen/oren op de groep gericht zijn. Vaak is er maar één leidster aanwezig op de groep en daarom zijn er camera’s geplaatst op de groep, de slaapkamers en de verschoonruimte. ’s Ochtends hebben de leidsters van de peuteropvang zicht op de groep. De 4 ogen/oren principe kan ook gebeuren ook aan de hand van het inzetten van een tweede leidster, een stagiaire of een vrijwilligster. Verder zijn veel volwassenen in het pand aanwezig, die onverwacht binnen kunnen lopen.

Continue screening kinderopvang sinds 1 maart 2013

Vanaf 1 maart 2013 worden alle medewerkers in de kinderopvang continue gescreend. Dit houdt in dat als een medewerker in de kinderopvang verdacht wordt van het plegen van een strafbaar feit, er een melding gaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie naar de gemeente waar de medewerker werkzaam is. Medewerkers dienen in het bezit te zijn van een VOG die op of na 1 maart 2013 is afgegeven. Daarmee wordt gecontroleerd of medewerkers relevante strafbare feiten hebben gepleegd in het verleden.

 
doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
Juut & Co Kinderopvang