Terug

Geschilvrij verklaring 2021

De geschillencommissie logo 25-06-2019

De geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuteropvang.

We ontvingen bericht van deze geschillencommissie dat er in 2021 tegen Kinderopvang Juut & Co geen geschillen ingediend zijn. 

Dit geldt voor alle locaties van Juut & Co. Wij ontvingen van de geschillencommissie 3 geschilvrij verklaringen. Deze zijn hieronder te vinden. 

 

Hier vind u de verklaring van ons gastouder bureau.

Hier vind u de verklaring van onze Kinderdagverblijven en Buitenschoolse Opvang.

Hier vind u de verklaring van onze Peuteropvang.

roundwhite bottom v3