's-Heerenberg


Peuteropvang Buitenkind is gevestigd aan de Schoolstraat 2 te ‘s-Heerenberg 

 

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Peuteropvang Buitenkind in een groep met kinderen van 2 tot 4 jaar optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Peuteropvang Buitenkind een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers. Bij Peuteropvang Buitenkind kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen. Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden.

Peuteropvang Buitenkind heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen, een verhaal naspelen of knutselen. We zingen veel en benoemen alles wat we zien. 

Peuteropvang Buitenkind is gevestigd in de Mariabasisschool te ’s-Heerenberg en werkt nauw samen met groep 1 en 2 van deze school. De samenwerking optimaliseert de doorgaande lijn naar de basisschool (mede door regelmatig organiseren van gezamenlijke activiteiten en overlegmomenten tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers). Buitenkind heeft natuurlijk ook contacten met andere basisscholen, waar de peuters van Buitenkind naar toe gaan als ze 4 jaar worden.  

De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen.

 

Groepssamenstelling

De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, met maximaal 16 kinderen.

 

Dagindeling/Verzorging

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de leidster(s). Uw kind kan dan vrij spelen.

 De minimale afname op de peuteropvang is 1 dagdeel  per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd,  zodat het kind vertrouwd blijft met de leidster(s) en de kinderen op de peuteropvang. De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme. U kunt uw kindje brengen om 8.00 uur voor de ochtend en voor de middag om 13.00 uur.  Halverwege de ochtend of middag eten wij fruit en drinken sap. 

 Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat per maand verschilt). Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen hoort daar ook bij. Om 12.00 uur of om 17.00 uur kunt u uw kindje weer ophalen.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt contact opnemen met Juut & Co voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen wij u iets over onze werkwijze. Mocht u uw kind willen aanmelden dan plannen wij met u een afspraak voor een intakegesprek met de leidster.

 

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers met hun kindje uitgenodigd voor een wenmoment. Het is wennen aan de leidsters, de ruimtes, aan andere kinderen. De wenprocedure bestaat uit 1 wenmoment en wordt in overleg met het hoofdkantoor in Ulft afgestemd op uw kind. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt nog een wenmoment afgestemd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het afscheid kan niet te lang duren, dit vinden wij het beste voor uw kind.

Tijdens het eerste wenmoment zal gelijk een intakegesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en de leidsters.  Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.  Een vaste groepsleidster geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep.         

 

Openingstijden

De openingstijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur en van 's middags van 13:00 tot 17.00 uur. Wij zijn 46 weken per jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen en een paar vakantieweken. 

 

Inspectierapport-Juut-Co-Peuteropvang-Buitenkind-2023.pdf

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissie

 doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3