Steenderen


Peuteropvang de Pannevogel is gevestigd in het IKC, Prins Bernhardlaan 5A te Steenderen.

 

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waarin uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Juut & Co in een groep met kinderen van diverse leeftijden optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Juut & Co een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers.

Het belang voor de maatschappij is dat ouders/verzorgers kunnen kiezen wat betreft hun levenswijze. Is deze mogelijkheid niet of onvoldoende aanwezig dan kunnen mensen vast lopen, met alle gevolgen van dien. Juut & Co wil ouders/verzorgers in elke (werk)situatie de mogelijkheid geven, gebruik te maken van haar zorg.

 

Groepssamenstelling

Alle kinderen van 0 - 4 jaar zitten bij elkaar in de groep, omdat we willen dat kinderen rekening met elkaar houden. De diversiteit van leeftijden benadert de huiselijke situatie. De grotere kinderen helpen de kleintjes bij het spel en de grotere kinderen zijn een voorbeeld voor de kleintjes. Er worden activiteiten op maat aangeboden.

Bij buitenactiviteiten houden de grote kinderen rekening met de kleine kinderen en ieder leert van elkaar.

Hier kunnen de kinderen zich uitleven op speeltoestellen, fietsen, auto’s en in de zandbak. Bij mooi weer kunnen we een keer picknicken en met water spelen.

 

Dagindeling/Verzorging

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de leidsters. Uw kind kan dan vrij spelen.

Kinderen kunnen een halve dag (maximaal vijf uur) of een hele dag opgevangen worden. De dagdelen lopen van 08:00 uur tot 13:00 uur en van 13:00 uur tot 18:00 uur.

Vanaf 16:00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Om 18:00 uur is het de bedoeling dat alle kinderen opgehaald zijn.

Mocht u uw kind eens tussen 07.00 en 08.00 uur willen brengen en/of pas na 18.00 uur willen ophalen, dan kunt u min. 2 dagen van te voren verlengde opvang aanvragen bij het hoofdkantoor in Ulft. Ook extra opvangdagen en ruiling van opvangdag dient hier tijdig te worden aangevraagd. Zij gaan dan voor u kijken in de planning en zullen u  informeren over de mogelijkheden. Het is dus geen garantie dat aanvragen voor extra opvangdagen en ruilingen altijd gehonoreerd worden. De minimale afname op het kinderdagverblijf is 1 dagdeel  per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd,  zodat het kind vertrouwd blijft met de leidsters en de kinderen op het kinderdagverblijf.

 

Dagritme

De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme. Het eten en drinken wordt door het kinderdagverblijf verzorgd. U kunt uw kind tussen 07:00 uur en 9:00 uur komen brengen. Vanaf dan willen we rust creëren voor de kinderen en ons dagritme voortzetten. Tussen 12:30 uur en 13:00 uur kunnen kinderen opgehaald worden, en tussen 13.00 uur en 13.30 uur gebracht worden, als zij een halve dag blijven.

Rond 09:30 uur eten wij fruit en drinken sap. Rond 11:30 uur eten we gezamenlijk een boterham en drinken we melk. Om 14.00 uur eten we een koekje en om 16.00 uur een cracker.

Het is van belang dat ouders/verzorgers aangeven of hun kind voor bepaalde producten allergisch is, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat ongeveer per 2 maanden verschilt). Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen of een stukje wandelen horen daar ook bij.

Bij baby’s volgen wij het eigen ritme rond voeding, slapen en spelen, in overleg met de ouders/verzorgers.

Geleidelijk aan gaan de kinderen meer samen doen en richten ze zich meer op andere kinderen; er ontstaat als vanzelfsprekend een groepsritme.

Luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt. Wij gebruiken één soort merkluiers (Pampers). In overleg met ouders/verzorgers beginnen we met zindelijkheidstraining. De zindelijkheidstraining houdt in dat het kindje voor het verschonen op het potje wordt gezet als het kind dat wil. Kinderen die beginnen zindelijk te worden gaan met zindelijke kinderen mee naar de wc om te kijken/leren/oefenen/wennen.

Er is een aparte slaapkamer waar de kinderen kunnen slapen. Als uw kindje behoefte heeft om thuis iets mee naar bed te nemen, bijvoorbeeld een knuffel, dan is het vanzelfsprekend dat de knuffel ook hier mee naar bed mag. We leggen baby’s alleen op hun buik als ouders/verzorgers daar schriftelijk toestemming voor geven.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind aanmelden door middel van het inschrijfformulier. Nadat u deze heeft ingevuld nemen wij telefonisch of per mail contact met u op over de plaatsing. Indien dit mogelijk is, op de door u gewenste dagdelen.

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Wij verzoeken u dan wel minimaal 2 dagen van tevoren de gewenste dagdelen door te geven, wij kunnen anders niet meer garant staan dat wij de door u gevraagde dagdelen kunnen bieden.

Het is mogelijk om in de periode dat u opvang afneemt dagdelen te veranderen. Dit moet schriftelijk en in overleg gebeuren. De opvang eindigt automatisch op de vierde verjaardag van uw kind. U hoeft dus niet schriftelijk op te zeggen.

Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing op het Kinderdagverblijf.

 

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders/verzorgers met hun kindje uitgenodigd voor een wenmoment.

Het is wennen aan de leidsters, de ruimtes, aan andere kinderen. De wenprocedure is altijd in de ochtend en bestaat uit 2 delen. De eerste keer komt uw kind  2 uurtjes wennen en de tweede keer 4 uurtjes. Het wennen vindt plaats op de dagen waarop uw kind aanvankelijk zal komen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Het afscheid kan niet te lang duren, dit vinden wij het beste voor uw kind.

Tijdens het eerste wenmoment zal gelijk een intakegesprek plaatsvinden met de ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders/verzorgers en het kinderdagverblijf.  Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Een vaste groepsleidster geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep

 

Openingstijden

U kunt uw kind tussen 07:00 uur en 9:00 uur komen brengen. Vanaf dan willen we rust creëren voor de kinderen en ons dagritme voortzetten. Tussen 12:30 uur en 13:00 uur kunnen kinderen opgehaald worden, en tussen 13.00 uur en 13.30 uur gebracht worden, als zij een halve dag blijven.

Vanaf 16:00 uur kunt u uw kind weer ophalen. Om 18:00 is het de bedoeling dat alle kinderen opgehaald zijn, maar het kan zijn dat er een keer een uitzondering is, dan kunt u min. 2 dagen van te voren verlengde opvang aanvragen tot 18.30 uur. Brengt u uw kind voor 08.00 uur dan valt dit ook onder verlengde opvang. Verlengde opvang wordt extra per uur per dagdeel gefactureerd.De opvangdagen zijn in overleg met de ouders en kantoor.

Wij zijn het gehele jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen.

 

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer van kantoor: 0315 – 231 775.

Tussen 07:00 uur – 09:00 uur en tussen 17:00 uur - 19:00 uur zijn we telefonisch bereikbaar op

telefoonnummer  06-31 39 40 83.

 

GGD inspectierapport KDV en Peuteropvang de Pannevogel .

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissiedoodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3