Steenderen, de Pannevogel


BSO de Pannevogel is gevestigd in het IKC, Prins Bernhardlaan 5A te Steenderen.

 

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Juut & Co in een groep met kinderen van diverse leeftijden optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Juut & Co een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers.

Bij buitenschoolse opvang is het mogelijk om uw kind voor schooltijd, na schooltijd en in de vakanties op te laten vangen. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 

Groepsindeling

Het maximaal aantal kinderen op één leidster is 10. De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.

De groten houden rekening met de kleinere en de kleinere leren van de groten en soms vice versa.

 

Dagindeling/Verzorging/Vakantie

Bij de voorschoolde opvang zijn de kinderen vanaf 7.00 uur aanwezig. Wij zorgen dat de kinderen om 8.30 uur in de klas zijn. De kinderen mogen op de VSO eten, maar dat moeten ze zelf meenemen.  Bij de buitenschoolse opvang zijn de kinderen vanaf 14.00 uur aanwezig. De kinderen komen naar het bso lokaal en de kleine kinderen halen wij op bij de klas.

De kinderen gaan eerst samen aan tafel zitten, met andere kinderen praten en wat drinken en fruit eten. Net als thuis zijn ze vrij om na een drukke schooldag zelf een activiteit te kiezen, maar de kinderen krijgen ook activiteiten aangeboden en worden zo gestimuleerd tot spel. De activiteiten zijn geschikt voor diverse leeftijden. Er is speel- en spelmateriaal aanwezig en er zijn voldoende andere kinderen om mee te spelen. De BSO wordt verzorgt in het crea-lokaal in IKC De Pannevogel en bestaat uit één ruimte. Hierin staan diverse kleinere tafels om aan te eten, te drinken en te spelen. Er is een relaxhoek en verder is er genoeg ruimte om op de grond te spelen met auto’s blokken of poppen. Tevens is er volop gelegenheid om buiten te spelen. Naast de school is er plek om te voetballen, om te rijden met karren en te spelen en te rennen. Ook maken we gebruik van het schoolplein. Natuurlijk buiten spelen is het thema en hierop zijn de speeltoestellen aangepast. Bovendien is er gelegenheid om huiswerk te maken. Aan het eind van de middag kunt u uw kind vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur weer ophalen.

In de vakanties bieden wij bso van 7.30-18.30 uur. Dit is de gelegenheid om leuke, gezellige activiteiten en uitstapjes te ondernemen. Wij maken altijd een planning vooraf. We proberen zo veel mogelijk samen te gaan met de andere bso’s. Vooral omdat dit erg gezellig is voor de kinderen, maar zo leren ze ook de kinderen van de andere bso’s kennen.  De leidsters of onze eigen chauffeurs vervoeren de kinderen zelf in auto’s van Juut & Co of eigen auto’s. Verzekering en autostoeltjes zijn geregeld.

Drinken, koekjes, fruit en eventueel een snoepje wordt door Juut & Co aangeboden. Ook is warm eten mogelijk op de BSO. De kinderen dienen het eten dan zelf mee te nemen. Wij warmen het dan op en bieden de kinderen het eten aan. In de vakanties moeten de kinderen ook zelf brood meenemen.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind  aanmelden voor buitenschoolse opvang door middel van het inschrijfformulier of door te bellen of te mailen. Hierna nemen wij contact met u op over de mogelijkheid van plaatsing of dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing.

 

Flexibele opvang

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Onder flexibele opvang verstaat Juut & Co dat er niet wekelijks op dezelfde dag opvang plaats vindt. Wij verzoeken u dan wel minimaal 1 week van tevoren de gewenste dag/dagen door te geven aan het hoofdkantoor te Ulft, wij kunnen anders niet meer garant staan om de door u gevraagde dagen te bieden. Juut & Co is niet verplicht om flexibele opvang aan te bieden. Mochten er aanvragen zijn, dan gaan wij kijken of het mogelijk is om uw kind te plaatsen of dat u op een wachtlijst komt.doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3