Bredevoort


BSO Bredevoort is gevestigd aan de Schoolstraat 2A te Bredevoort, in het gebouw van Speeltuinvereniging De Ossenkop en aan Pater Jan de Vriesstraat 17 te Bredevoort in basisschool 't Bastion.

 

Aard van de opvang 

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Juut & Co in een groep met kinderen van diverse leeftijden optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.
Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Juut & Co een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers. Bij buitenschoolse opvang is het mogelijk om uw kind na schooltijd en in de vakanties op te laten vangen. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 


Groepsindeling
 

Het maximaal aantal kinderen op één leidster is 11. De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De groten houden rekening met de kleinere en de kleinere leren van de groten en soms vice versa.

Dagindeling/Verzorging/Vakantie

Bij de buitenschoolse opvang bieden wij opvang vanaf 14.00 of vanaf 14.30 uur. Naast de BSO bieden wij ook in schoolgaande weken voorschoolse opvang, de VSO, aan. Deze opvang is van 7.00-8.30 uur.  De kinderen worden met de bus van Juut & Co of lopend van school opgehaald of naar school gebracht. Een kind mag met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers zelf naar de BSO komen. De verantwoordelijkheid ligt dan bij de ouders/verzorgers. 

De kinderen gaan eerst samen aan tafel en kletsen met andere kinderen, eten fruit en drinken wat. Net als thuis zijn ze vrij om na een drukke schooldag zelf een activiteit te kiezen, maar de kinderen krijgen ook activiteiten aangeboden en worden zo gestimuleerd tot spel. De activiteiten zijn geschikt voor diverse leeftijden. Er is speel- en spelmateriaal aanwezig en er zijn voldoende andere kinderen om mee te spelen. 

In de vakanties bieden wij op de opvangdagen BSO van 7.30-18.30 uur. Dit is de gelegenheid om leuke en gezellige activiteiten te ondernemen. 

Kinderen die gebruik maken van een lange middag BSO, bijvoorbeeld bij een studiedag, of van een vakantiedag moeten hun eigen brood voor de lunch meenemen. Drinken, fruit en iets lekkers wordt door Juut & Co aangeboden.

 

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind  aanmelden voor de BSO door middel van het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden of door te bellen of te mailen. Hierna nemen wij contact met u op over de mogelijkheid van plaatsing of dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.
Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing.

 

Flexibele opvang

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Onder flexibele opvang verstaat Juut & Co dat er niet wekelijks op dezelfde dag opvang plaats vindt. Wij verzoeken u dan wel minimaal 1 week van tevoren de gewenste dag/dagen door te geven aan het hoofkantoor in Ulft, wij kunnen anders niet meer garant staan om de door u gevraagde dagen te bieden. Juut & Co is niet verplicht om flexibele opvang aan te bieden. Mochten er aanvragen zijn dan gaan wij kijken of het mogelijk is om uw kind te plaatsen of dat u op een wachtlijst komt.

 

Kennismaking en wennen 

Voorafgaand aan de plaatsing komt  een medewerker van Juut & Co bij de ouders/verzorgers aan huis voor een informatiegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en de buitenschoolse opvang. Centraal binnen het gesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Voor een kindje gaat starten op de BSO, mag het nog een keer komen wennen. Het is wennen aan de leidster, de ruimte en aan andere kinderen. De wenprocedure is één middag en in overleg gepland.

 

Opvangtijden 

Wij bieden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  opvang van 7.00-8.30 uur voor de VSO en voor BSO van 14.00-18.30 uur of van 14.30-18.30 uur. Op de woensdag bieden wij geen BSO. In de vakantie bieden wij op de opvangdagen opvang van 7.30-18.30 uur.  

 

Extra opvang 

U kunt altijd in overleg met de planning extra opvang aanvragen. 
Op extra vrije dagen of studiedagen bieden wij ook opvang van 7.30-18.30 uur bij voldoende deelname. Laat bij de planning weten dat u graag opvang wil en zij laat u weten of deze dag opvang wordt geboden.

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer: 0315-231 775. Ook kunt u mailen naar info@juutenconl.  

Inspectierapport BSO Bredevoort Ossenkop 2024

Inspectierapport BSO Bredevoort 't Bastion 2024

 

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissie de Ossenkop

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissie 't Bastiondoodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3