Keijenborg


BSO Keijenborg (vanaf 26 augustus 2024) is gevestigd in Keijenborg aan de Sint Bernardusstraat 2.

Aard van de opvang

Wij creëren een veilige en zorgzame omgeving waar uw kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Uw kind kan zich bij Juut & Co in een groep met kinderen van diverse leeftijden optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds zich ook leren beheersen in contact met jongere kinderen.

Het belang voor ouders/verzorgers is dat zij hun kind in vertrouwde professionele handen kunnen geven en daar ook zekerheid over kunnen verschaffen. De opvang moet veilig, betrouwbaar en open zijn. Ook moet Juut & Co een klankbord kunnen zijn voor de ouders/verzorgers. Bij buitenschoolse opvang is het mogelijk om uw kind voor schooltijd, na schooltijd en in de vakanties op te laten vangen. De opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Groepsindeling

Het maximaal aantal kinderen op één leidster is 11. De samenstelling van de groep is in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. De groten houden rekening met de kleinere en de kleinere leren van de groten en soms vice versa.

Dagindeling/Verzorging/Vakantie

Bij de buitenschoolse opvang zijn de kinderen op woensdag en donderdag vanaf 14.00 uur aanwezig. De kinderen komen van de klas naar het lokaal waar de BSO wordt verzorgd. De kinderen gaan eerst samen aan tafel zitten en met andere kinderen praten en wat drinken en fruit eten. Net als thuis zijn ze vrij om na een drukke schooldag zelf een activiteit te kiezen, maar de kinderen krijgen ook activiteiten aangeboden en worden zo gestimuleerd tot spel. De activiteiten zijn geschikt voor diverse leeftijden. Er is speel- en spelmateriaal aanwezig en er zijn voldoende andere kinderen om mee te spelen. 

BSO Keijenborg wordt verzorgd in een lokaal van Bernardusschool in Keijenborg. In de ruimte is een keuken- en huishoekje, autohoek, knutseltafel en diverse spel- en knutselmaterialen. Ook kunnen de kinderen relaxkussens pakken om even lekker bij te komen.

Tevens is er volop gelegenheid om buiten te spelen. De BSO mag de gehele speelplaats gebruiken. Ook de schommels, de klimrekken, het speelhuis, de zandbak en ook de fietsjes en karren uit de schuur. Bovendien is er gelegenheid om huiswerk te maken. Aan het eind van de middag kunt u uw kind vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur weer ophalen. In de vakanties bieden wij op woensdag en donderdag opvang van 7.30-18.30 uur. Dit is de gelegenheid om leuke, gezellige activiteiten en soms ook, indien mogelijk, een uitstapje te ondernemen. Wij maken altijd een planning vooraf. We proberen ook samen te gaan met de andere BSO’s. Vooral omdat dit erg gezellig is voor de kinderen, maar zo leren ze ook de kinderen van de andere BSO’s kennen.  De pedagogisch medewerkers en onze chauffeurs vervoeren de kinderen in auto’s van Juut & Co of eigen auto’s. Verzekering en autostoeltjes zijn geregeld.

Drinken, fruit, een koekje of een knabbel worden door Juut & Co aangeboden. De kinderen worden met een lange dag en in de vakantie gevraagd zelf brood mee te nemen.  

Aanmelding en plaatsing

U kunt uw kind  aanmelden voor buitenschoolse opvang door middel van het inschrijfformulier of door te bellen of te mailen. Hierna nemen wij contact met u op over de mogelijkheid van plaatsing of dat u op een wachtlijst wordt geplaatst. Op de aanmelding, reservering, plaatsing en beëindiging zijn een aantal voorwaarden van toepassing die beschreven staan in de overeenkomst die gesloten wordt bij plaatsing.

Flexibele opvang

Naast vaste dagdelen kunt u ook flexibele opvang afnemen. Onder flexibele opvang verstaat Juut & Co dat er niet wekelijks op dezelfde dag opvang plaats vindt. Wij verzoeken u dan wel minimaal 1 week van tevoren de gewenste dag/dagen door te geven op kantoor, wij kunnen anders niet meer garant staan om de door u gevraagde dagen te bieden. Juut & Co is niet verplicht om flexibele opvang aan te bieden. Mochten er aanvragen zijn, dan gaan wij kijken of het mogelijk is om uw kind te plaatsen of dat u op een wachtlijst komt.

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing komt  een medewerker van Juut & Co bij de ouders/verzorgers aan huis voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en de buitenschoolse opvang. Centraal binnen het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders/verzorgers om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten “intakelijst”. Deze lijst komt vervolgens in het dossier. Ook maken we tijdens dit gesprek afspraken over de “wendag”. Het is wennen aan de leidster, de ruimte en aan andere kinderen. De wenprocedure is één middag.

Opvangtijden

Wij bieden op woensdag en donderdag aan vanaf 14.00 tot 18.30 uur. In de vakantie bieden wij op deze dagen opvang van 7.30-18.30 uur.  

Extra opvang

U kunt altijd in overleg met de leiding extra opvang aanvragen. Op extra vrije dagen of studiedagen bieden wij ook opvang van 7.30-18.30 uur bij voldoende deelname. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de planning (planning@juutenco.nl). Zij laat u weten of deze dag opvang wordt geboden. Tijdens schoolweken kunt u extra opvang per dag aanvragen op kantoor. Wanneer u een dag heeft aangevraagd en deze door kantoor aan u wordt toegezegd en bevestigd, zal deze dag, ook bij afwezigheid in rekening gebracht worden. De extra opvang wordt achteraf in rekening gebracht.

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer 3015-231775. Tijdens de opvanguren is BSO Keijenborg telefonisch bereikbaar op een 06-nummer. Dit nummer krijgen de ouders bij de aanmelding van hun kind. 

Definitief rapport Juut en Co BSO Keijenborg 

 

 doodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3