IJzevoorde PO


Peuteropvang IJzevoorde is gevestigd in het multifuncionele gebouw De Pokkershutte aan de Loordijk 12-14 te Doetinchem (IJzevoorde)

 

Aard van de opvang

‘Ieder kind is uniek!’ Dit is het motto van Kinderopvang Juut & Co. Kinderopvang betekent meer dan het opvangen en verzorgen van kinderen.

Wij creëren een veilige, zorgzame en vooral huiselijke omgeving waarin het kind zich thuis voelt en zichzelf optimaal kan ontwikkelen. Het kind kan zich in een groep met kinderen van diverse, maar passende leeftijden enerzijds optrekken aan andere kinderen, maar anderzijds ook zich leren beheersen in het contact met jongere of oudere kinderen.

Binnen Juut & Co vinden wij het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen. Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij aldoor op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn ontwikkeling.

Om aan deze individuele behoeften te voldoen, houden we ons aan de doelstellingen van Riksen-Walgraven. Dit zijn doelen waarmee een kind groeit naar een volwaardig volwassen persoon. De toelichting van deze doelen zijn terug te lezen in ons beleidsplan.

 

Groepssamenstelling

De samenstelling van de groep is in de leeftijd van twee tot vier jaar, met maximaal acht kinderen.

Bij Peuteropvang IJzevoorde kunnen peuters vanaf twee jaar niet alleen lekker spelen en andere kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen.

Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden.

Peuteropvang IJzevoorde heeft een breed en uitdagend aanbod. De kinderen kunnen puzzels maken en boekjes lezen, maar ook knutselen en schilderen, rennen en klimmen. Buiten en binnen. We besteden op een speelse manier aandacht aan taalontwikkeling, door voorlezen en een verhaal naspelen. Ook zingen we veel en benoemen alles wat we zien.

 

Peuteropvang IJzevoorde bevindt zich in het multifunctionele gebouw De Pokkerhutte aan de Loordijk 12-14 te Doetinchem (IJzevoorde). Hier wordt gebruikt gemaakt van een ruimte waarin allerlei speelhoekjes worden gecreëerd voor de kinderen om ze te stimuleren en te ontwikkelen. Peuteropvang Ijzevoorde maakt ook gebruik van de buitenspeelplaats, waar er ruimte is om te rennen en te spelen met karren, fietsjes en overig speelmateriaal.

De kinderen hebben een vast dagritme, dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen.

 

 

 

Dagindeling/Verzorging

Bij binnenkomst op de groep heeft u de gelegenheid om een praatje te maken met de pedagogisch medewerkers. Uw kind kan dan vrij spelen.

 

De minimale afname op de peuteropvang is één dagdeel per week. Hierdoor blijft de continuïteit gewaarborgd, zodat het kind vertrouwd blijft met de pedagogisch medewerkers en de kinderen op de peuteropvang.

 

De groep heeft naast een vrije indeling ook een vast dagritme.

U kunt uw kind brengen om 8.30 uur.

Rond 10.30 uur eten wij fruit en drinken sap/water. Tussen deze vaste dagritmes kunnen kinderen vrij spelen of worden er activiteiten aangeboden (gericht op een thema, dat per periode verschilt).

Dit biedt regelmaat en zekerheid aan de kinderen. Buitenspelen hoort daar ook bij.

Om 12.30 uur kunt u uw kind weer ophalen

 

Aanmelding en plaatsing

Een medewerker van Juut & Co neemt telefonisch of via mail contact met u op voor het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek vertellen wij over onze werkwijze. Zodra de overeenkomst ontvangen is, plannen wij met u een afspraak voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker en het wennen van uw kind.

 

Kennismaking en wennen

Voorafgaand aan de plaatsing worden de ouders met hun kind uitgenodigd voor een wenmoment.

Het is wennen aan de pedagogisch medewerkers, de ruimtes, aan andere kinderen. De wenprocedure bestaat uit één wenmoment en wordt in overleg met het hoofdkantoor in Ulft afgestemd op uw kind. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt nog een wenmoment afgestemd. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Tijdens het eerste wenmoment zal gelijk een intakegesprek plaatsvinden met de ouders. Tijdens dit gesprek leggen we de basis voor een vertrouwensrelatie tussen ouders en de peuteropvang. Centraal tijdens het intakegesprek staat de uitwisseling van informatie over de verzorging en opvoeding van uw kind. We vragen naar de wensen van ouders om dit zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Al deze informatie nemen we op in een zogeheten intakelijst. Deze lijst komt vervolgens in het persoonlijke overdrachtsrapport van uw kind. Een vaste pedagogisch medewerker, vaak de mentor, geeft u tijdens dit gesprek specifieke informatie over de groep.

 

Openingstijden en tarieven

 

Om 8.30 uur kunt u uw kind komen brengen. Om 12.30 uur kunnen de kinderen opgehaald worden.

Wij zijn 40 weken per jaar open met uitzondering van de nationale feestdagen en vakantieweken (voorjaars-, mei-, zomer-, herfst- en kerstvakantie).

 

Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren zijn wij te bereiken op ons vaste telefoonnummer: 0315-231 775.

Tijdens de opvanguren is Peuteropvang IJzevoorde telefonisch bereikbaar op een 06 nummer. Dit nummer krijgen de ouders bij de aanmelding van hun kind.

 

Inspectierapport-Juut-Co-Peuteropvang-IJzevoorde-2023-november.pdf

Geschilvrij certificaat 2022 Geschillencommissiedoodle trumpet
doodle bird
doodle sun
roundwhite bottom v3